Πίνακας ελαχίστων τετραγώνων (ταλάντωση εκκρεμούς)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Πίνακας ελαχίστων τετραγώνων (ταλάντωση εκκρεμούς)

Saltas, Vasileios
Σάλτας, Βασίλειος

106

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Linear Reggression
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Linear Interpolation
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Physical Measurements
Scatter Plot
Least Squares


Ελληνική γλώσσα

2016-02-29


2021-07-09T12:15:43Z
2016-02-29T18:34:08Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.