Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Οξέα Βάσεις Άλατα

Vakros, Ioannis
Βάκρος, Ιωάννης

7

Acid-base Reactions
Acid
ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
Arrhenius Theory
Brønsted–lowry Theory
Self-ionization Of Water
Strong
ΡΗ
ΑΥΤΟΪΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
pH
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ
Lewis Theory
ΟΞΥ
ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Base
Ionization Constant
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
Acid–base Indicators
Electrolytes
Buffer Solutions
Hydrolysis Of Ions
ΒΑΣΗ
Weak Electrolytes


Ελληνική γλώσσα

2016-01-19


2021-07-08T10:30:27Z
2016-01-19T12:12:55Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.