Χρηματοοικονομική λογιστική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Χρηματοοικονομική λογιστική

Τουρνά-Γερμανού, Ελένη
Tourna - Germanou, Eleni

1

Financial Statements
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ
Credit Debit
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Accounting Plan
Balance Sheet
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Income Statement
Trial Balance
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
General Ledger
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Accounting Journal
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Ελληνική γλώσσα

2016-01-19


2021-07-08T10:47:09Z
2016-01-19T12:22:29Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.