Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Αναπαράσταση συστημάτων

Πουλιέζος, Αναστάσιος
Pouliezos, Anastasios

7

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Automatic Control
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΝΟΡΜΑΣ
ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Robust Control
Multivariable Control
Optimal Control
ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Minimum Norm Control


Ελληνική γλώσσα

2015-10-03


2021-07-09T19:40:45Z
2015-10-03T15:03:36Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.