Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ο Υπολογιστής

Anagnostopoulos, Konstantinos
Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος

7

Unix
Computational Physics
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΛΟΙΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Scientific Programming
Fortran
Shell Script
Shell
Command Line
Filters
Linux
Awk
Piping
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Emacs
Gnuplot
Filesystem


Ελληνική γλώσσα

2016-01-19


2021-07-09T19:48:16Z
2016-01-19T12:54:04Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.