Επίτομος ιστορία των εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μέχρι του δεκάτου εννάτου αιώνος. Κεφ.Β΄: από του Ε΄ μέχρι του Η΄αιώνος. Μεταξοσκώληκες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κοσμόπολις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Επίτομος ιστορία των εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μέχρι του δεκάτου εννάτου αιώνος. Κεφ.Β΄: από του Ε΄ μέχρι του Η΄αιώνος. Μεταξοσκώληκες (EL)

[Ανωνύμως],

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο το οποίο έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση (EL)


Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων

Ελληνική γλώσσα

2007-02-12


Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων (EL)

Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων; Τεύχος 14; σελ. 175-176 (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.