Επιτάφιος παλαιά επιγραφή ευρεθείσα εν Λευκαδία - Antica iscrizione sepolcrale rinvenuta in Leucadia

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κοσμόπολις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Επιτάφιος παλαιά επιγραφή ευρεθείσα εν Λευκαδία - Antica iscrizione sepolcrale rinvenuta in Leucadia (EL)

[Ανωνύμως],

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο το οποίο έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση (EL)


Ιόνιος Ανθολογία

Ελληνική γλώσσα

2007-02-12


Ιόνιος Ανθολογία (EL)

Ιόνιος Ανθολογία; Τεύχος 4; σελ. 873-888 (EL)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.