Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Technology-enhanced learning in science

Erduran, Sibel
Kyza, Eleni A.
Tiberghien, Andrée

Book Chapter

Science education
Learning technologies
Inquiry


Αγγλική γλώσσα

2009-12-01

Technology-Enhanced Learning: Principles and Products, 2009, Pages 121-134
2-s2.0-84892305928
10.1007/978-1-4020-9827-7_8
978-140209826-0

2019-07-12T10:13:20Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.