Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κτίσις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Individualised nursing care in cancer care

Charalambous, Andreas

Book Chapter

Cancer context
Model
Individualised care
Care
Communication


Αγγλική γλώσσα

2018-01-01

2-s2.0-85064844661
978-331989898-8
10.1007/978-3-319-89899-5_12
Individualized Care: Theory, Measurement, Research and Practice, 1 January 2018, Pages 131-139

2019-08-30T11:18:51Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.