Στυλ ηγεσίας και κοινωνική δικαιοσύνη: Σχέσεις και προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά σχολεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Στυλ ηγεσίας και κοινωνική δικαιοσύνη: Σχέσεις και προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά σχολεία

Ιάσονος, Σωτηρούλα

Κενδέου, Παναγιώτα
Πασιαρδής, Πέτρος
Ηλιοφώτου-Μένον, Μαρία
Χαραλάμπους, Κωνσταντίνα
Ζεμπύλας, Μιχαλίνος
Iasonos, Swtiroula

Διδακτορική Διατριβή

Πολυπολιτισμικότητα
Multiculturalism
Leadership
Ηγεσία και κοινωνική δικαιοσύνη -- Πολυπολιτισμικά σχολεία
Social justice leadership -- Multiculturalism schools


Ελληνική γλώσσα

2014-02-04

ΔΚ-ΕΕΗΠ/2014/00008
978-9963-695-36-2

Κύπρος

2014-02-04T10:14:42Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.