Ετοιμότητα των διευθυντών δημοσίων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης στη διαχείριση κρίσεων: Ανάπτυξη μοντέλου λήψης απόφασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Ετοιμότητα των διευθυντών δημοσίων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης στη διαχείριση κρίσεων: Ανάπτυξη μοντέλου λήψης απόφασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Κασουλίδης, Γιάννης

Πασιαρδής, Πέτρος
Κενδέου, Παναγιώτα Δρ.
Ζεμπύλας, Μιχαλίνος
Kasoulides, Giannis

Διδακτορική Διατριβή

Δημοτική εκπαίδευση -- Διαχείριση Κρίσεων
Μοντέλα λήψης αποφάσεων


Ελληνική γλώσσα

2011-09-07

ΕΠΑ-ΔΙΔ/2011/00001

Κύπρος

2011-09-07T14:23:26Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.