Προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές και διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές και διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας. (EN)

Batsalia, Frideriki
Sella, Eleni

Οι αυξημένες μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές προς τη χώρα μας προκάλεσαν, μεταξύ άλλων, και αυξημένες ανάγκες διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων αυτών και των εκπροσώπων κρατικών, κοινωνικών ή/και μη-κυβερνητικών δομών και φορέων. Η έλλειψη επαρκούς αριθμού επαγγελματιών μεταφραστών και διερμηνέων για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, οδήγησε στην αξιοποίηση ατόμων που διαθέτουν γνώση γλώσσας ή γλωσσών που ομιλούν οι μετανάστες/πρόσφυγες. Με αφετηρία τη θεωρητική αναφορά στα διάφορα είδη χρήσης της γλώσσας και τις ποικίλες χρήσεις του όρου ‘γλωσσική διαμεσολάβηση’, διερευνώνται από γλωσσολογική και μεταφρασεολογική σκοπιά οι όροι «γλωσσική διαμεσολάβηση» και «γλωσσικοί διαμεσολαβητές» και αποτυπώνονται οι διαφορές μεταξύ της ανεπίσημης, καθημερινής διαγλωσσικής συναλλαγής (στην οποία, μεταξύ άλλων, αποβλέπει η διδασκαλία ξένης γλώσσας εντός σχολικού περιβάλλοντος), της μετάφρασης και διερμηνείας (η οποίααπαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, πέραν της άριστης γλωσσομάθειας) και της διαγλωσσικής δράσης, η οποία επιτελείται κατά την επικοινωνία μεταξύ μεταναστών/προσφύγων και κρατικών ή/και κυβερνητικών δομών και φορέων. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γλωσσομάθεια (EN)
εκπαίδευση γλωσσομαθών (EN)
Μετανάστες/Πρόσφυγες (EN)
Διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας (EN)
Διαμεσολαβητές (EN)


International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Αγγλική γλώσσα

2016-10-06


Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University (EN)

2241-7214
2241-4304
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Τόμ. 5 (2016): Community Interpreting at Greek and International Level: A Step Towards Professional Autonomy; 30-41 (EL)
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Vol. 5 (2016): Community Interpreting at Greek and International Level: A Step Towards Professional Autonomy; 30-41 (EN)

Copyright (c) 2016 Frideriki Batsalia, Eleni Sella (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.