Για τη γλωσσική διαμεσολάβηση στη διαδικασία αίτησης ασύλου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας ψάχνει…

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Για τη γλωσσική διαμεσολάβηση στη διαδικασία αίτησης ασύλου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας ψάχνει… (EN)

Chita, Anna

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την πρόσφατη προκήρυξη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας για την απασχόληση κοινοτικών διερμηνέων στο δύσκολο έργο της διαδικασίας αίτησης ασύλου. Επιπλέον περιγράφεται η ανομοιογένεια στην εκπαίδευση κοινοτικών διερμηνέων στη Γερμανία. Ενόψει της προσφυγικής κρίσης η ζήτηση ατόμων μετέτοιου είδους κατάρτιση ή και δεξιότητες αυξάνεται διαρκώς. Παρόλα αυτά δεν διακρίνεται από καμία πλευρά η προσπάθεια για καταλληλότερη εκπαίδευση αυτών. Αντιθέτως, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων απευθύνεται και σε άτομα, τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν καμίαεπαγγελματική κατάρτιση ή/και εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, μιας και η ίδια η προκήρυξη δεν τα αποκλείει. Πώς μπορεί, όμως, σε μία τόσο σημαντική διαδικασία, όπως η ακρόαση για τη χορήγηση ασύλου, να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ποιος θα επιλεχθεί και με ποια κριτήρια, ώστε να λειτουργήσει ως ο σωστός αγωγός της γλώσσας; (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αίτηση ασύλου (EN)
προκήρυξη (EN)
υπουργείο μετανάστευσης Γερμανίας (EN)
κριτήρια επιλογής (EN)
κοινοτικός διερμηνέας (EN)


International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Αγγλική γλώσσα

2016-10-06


Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University (EN)

2241-7214
2241-4304
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Τόμ. 5 (2016): Community Interpreting at Greek and International Level: A Step Towards Professional Autonomy; 150-157 (EL)
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication; Vol. 5 (2016): Community Interpreting at Greek and International Level: A Step Towards Professional Autonomy; 150-157 (EN)

Copyright (c) 2016 Anna Chita (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.