Εικόνα με σκηνές Παθών στη μονή Βλατάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)

Εικόνα με σκηνές Παθών στη μονή Βλατάδων (EL)
Une icône avec des scènes de la Passion au Monastère de Vlatades (EN)

Τούρτα, Αναστασία

No abstract (EL)
La petite icône (0,51x0,41x0,03) de l’époque de Paléologues, dont on s’est occupée dans le présent article, fut localisée récemment au Monastère de Vlatades à Thessaloniki. Son sujet iconographique, sorti du cycle de la Passion, est composé de six scènes: la Cène, le Lavement des pieds, la Prière dans le Jardin des Oliviers, la Trahison, la Flagellation, le Chemin de Croix. Son analyse iconographique montre que l’auteur de l’icône évite les nouveautés iconographiques que le XlVe siècle avait déjà adoptées et cher­ che ses prototypes dans la tradition byzantine antérieure. Le plus probable est que le peintre soit inspiré des miniatures au sujet de la Passion, d’un ma­ nuscrit antérieur et que par la suite les a adaptées au style de son époque; on est amené à cette constatation tant par la disposition de scènes et les élé­ ments iconographiques que par l’exécution en forme de miniature et l’usage de quelques couleurs comme celui du bleu de cobalte. L’étude stylistique de l’icône nous amène à la dater au troisième quart du XlVe siècle. D’autre part les étroites analogies, que notre icône présente au niveau de la technique, avec celle de Maria Paléologina à Météores, nous aide à mieux la placer à la septième decénnie du XlVe siècle.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μακεδονικά

Ελληνική γλώσσα

1982-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Τόμ. 22; 154-179 (EL)
Makedonika; Vol. 22; 154-179 (EN)

Copyright (c) 2014 Αναστασία Τούρτα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.