Οι επιγραφικές μαρτυρίες για τους θεσμούς της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη Ρωμαιοκρατία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)

Οι επιγραφικές μαρτυρίες για τους θεσμούς της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη Ρωμαιοκρατία (EL)
Les témoignages épigraphiques pour les institutions de la Macédoine Occidentale à l’époque romaine (EN)

Σαμσάρης, Δημήτρης Κ.

No abstract (EL)
Le matériel épigraphique ramassé pour le Corpus des inscriptions an­ciennes de la Macédoine Occidentale, qu’on prépare au Centre de Recher­ches Archéologiques de la Société d’Études Macédoniennes, fournit des ren­seignements précieuses concernant les institutions macédoniennes. Pour faciliter la recherche historique, l’auteur donne dans le présent article ces témoignages épigraphiques pour les institutions de la Macédoine Occidentale à l’époque romaine. Les institutions, attestées par l’épigraphie, sont politiques, religieuses et sociales. Les institutions politiques: 1) Les κοινά des Orestes et des Elimiotes men­tionnés sur des inscriptions d’Argos Oresticon (le s.ap. J.C.), de Yattyna (près du village actuel de Kranochori) (Ilème s.ap. J.C.). 2) L’assemblée du peuple (εκκλησία τοϋ δήμου) sur des inscriptions trouvées à Vattyna et à la ville actuelle de Kozani. 3) Les politarques (πολιτάρχαι) sur des inscriptions (IJème s. ap. J.C.) de Vattyna et de Lyca. 4) L’ambassade (πρεσβεία) sur le dé­ cret de Vattyna (Ile s.ap. J.C.). 5) Les magistrats du gymnase (αρχών γυμνα­σίου, έφήβαρχος). Les institutions religieuses: 1) Les άρχιερείς mentionnés sur des inscrip­ tions de Lyca (Ilème s.ap. J.C.) et de Velvendos (Illème s.ap. J.C.). 2-4) Les institutions de μακεδονιάρχης, ίεροφάντης πρεσβυτάρχης των ’Ολυμπίων sur l’inscription de Velvendos (Illème s.ap. J.C.). Ces institutions concernent le κοινόν των Μακεδόνων siégé à Véroia. 5) Les έπιμεληταϊ ιερών sur des inscriptions d’Aeané et d’Exoché. Les institutions sociales: 1) L’éphèbie (έφηβεία) connue par une liste des éphèbes (146/7 ap. J.C.) trouvée près du village actuel de Sisani. Sur la liste figurent les noms de 22 éphèbes, dont les 21 portent des noms grecs ou romains et l’un éphèbe le nom sémitique Σαμβαθίων. La liste présente un in­ térêt particulier pour l’étude des phénomènes de la romanisation et de l’hel- lénisation anthroponymique de la population étrangère de cette région. 2) L’esclavage (δουλεία) connue par trois actes d’affranchissements (Illème s. ap. J.C.) trouvés près du village actuel d’Exoché (dép. de Kozani) où il éxistait un sanctuaire de la déesse Ένοδία. L’affranchissement se fait par con­ sécration des esclaves à la déesse Ένοδία; c’est le type religieux d’affranchis­sement si répandu en Macédoine. Les inscriptions en question fournissent des renseignements sur les rapports entre les libérateurs et les esclaves et aus­ si sur la nationalité des esclaves et sur leur rôle dans la vie économique de cette région. 3) Les concours publics (δημόσιοι άγωνες) et 4) Les fêtes reli­gieuses (εθιμοι ήμέραι) mentionnées sur un acte d’affranchissement d’Exoché.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μακεδονικά

Ελληνική γλώσσα

1982-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Τόμ. 22; 295-308 (EL)
Makedonika; Vol. 22; 295-308 (EN)

Copyright (c) 2014 Δημήτρης Κ. Σαμσάρης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.