Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία και την οχύρωση της Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους κατά το 16ο αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μακεδονικά  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)

Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία και την οχύρωση της Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους κατά το 16ο αιώνα (EL)
Monastery of Dionysiou on Mt. Athos: some observations on its building history and fortification during the 16th c (EN)

Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ.

No abstract (EL)
The present study tries a first archeological approach to some parts of the building complex, taking under consideration the relevant written sources (mainly inscriptions and the older manuscript containing the monastery’s «Typikon» dated 1636).1. During the periods 1552-1568 and 1593-1636 there were respectively attached to the western and eastern end of the south range (outer part) two buildings covering its complete height. The first of them contains, in its upper level, the southern room of the Refectory.2. The lower part of the older facade, covered by the western attached building, has been preserved quite intact (drawing. 6). It can be dated to the last years of the 15th c. or the first years of the 16th, being, most probably, one of the buildings erected on the expenses of Niphon II, patriarch of Con­ stantinople.3. There is some evidence that the total height of this building, after the fire of 1535 and before the period 1552-1568, was the same as at the present time, including probably the northern room of the Refectory.4. The dating of the eastern range of the monastery to the second quarter of the 16th c. (Typikon) can be supported by archaelogical evidence.5. The fortification of the site is briefly discussed. Drawing 9 shows the position of machicolations and cannon-holes. One of the latter points from the tower (dated 1520) to the aqueduct (east of the monastery), a fact supporting the chronological relation between the two constructions given by the Typikon (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μακεδονικά

Ελληνική γλώσσα

1982-01-01


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Society for Macedonian Studies (EL)

0076-289X
2241-2018
Μακεδονικά; Τόμ. 22; 444-469 (EL)
Makedonika; Vol. 22; 444-469 (EN)

Copyright (c) 2014 Πλούταρχος Λ. Θεοχαρίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.