Μελετώντας της απαρχές του αντικομμουνισμού. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920 στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελετώντας της απαρχές του αντικομμουνισμού. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920 στην Ελλάδα (EN)

ΜΠΑΧΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Avec cet article nous avons tenté d’examiner l’anticommunisme grec comme il s’exprima pendant les premières années de la décennie vingt. Toutefois, avant de commencer notre étude, nous avons fait une courte recherche dans les dictionnaires et les encyclopédies grecques, françaises et britanniques afin de trouver une définition satisfaisante du terme «anticommunisme»; outil indispensable pour une telle étude. Se basant principalement sur la définition de la Grande Encyclopédie Soviétique, nous avons choisi de privilégier trois champs interdépendants dans lesquels l’anticommunisme s’exprima. Tout d’abord l’idéologie officielle, comme elle s’exprima dans la presse, l’Université et le discours des hommes politiques. Ensuite, les politiques concrètes de l’Etat, à savoir la législation, la répression et la politique pénitentiaire. Enfin, l’activité de certaines organisations étatiques ou paraétatiques, groupes, syndicats et unions qui ont joué un rôle significatif à l’histoire sociale de l’anticommunisme en Grèce. Dans l’analyse qui suivit, nous tachâmes de chercher les raisons de l’avènement de l’anticommunisme pendant cette période non seulement dans l’intérieur du pays mais aussi à l’étranger et aux conditions particulières de la conjoncture historique. Ainsi, nous avons conclus que tant l’agrandissement de l’agitation du parti communiste et de l’agitation sociale après 1923-1924 que le climat international anticommuniste de l’époque et son transfert en Grèce par le biais des hommes politiques –qui étaient en relation permanente avec l’étranger– et des journaux, jouèrent un rôle considérable à l’avènement de l’anticommunisme grec. Enfin, nous avons fait quatre remarques que nous jugeâmes indispensables afin d’élucider quelques nuances et de poser quelques questions qui surgirent pendant l’écriture de cet article. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2011-10-18


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 29 (2008); 175-198 (EL)
Mnimon; Vol 29 (2008); 175-198 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.