Χρονικὸ τῆς Ἑταιρείας Μελέτης Νέου Ἑλληνισμοῦ: Διοικητικὸ Συμβούλιο 2006-2007, 2007-2008. Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ 2006-2007, 2007-2008 Α΄ Συναντήσεις- συζητήσεις Β΄ Βιβλιοθήκη ΕΜΝΕ – Μνήμων (Ἑλένη Μολφέση) Γ΄ Ἐκδόσεις Δ΄ Βιβλιογραφία Cd-rom

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Χρονικὸ τῆς Ἑταιρείας Μελέτης Νέου Ἑλληνισμοῦ: Διοικητικὸ Συμβούλιο 2006-2007, 2007-2008. Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ 2006-2007, 2007-2008 Α΄ Συναντήσεις- συζητήσεις Β΄ Βιβλιοθήκη ΕΜΝΕ – Μνήμων (Ἑλένη Μολφέση) Γ΄ Ἐκδόσεις Δ΄ Βιβλιογραφία Cd-rom (EN)

Mnimon, Mnimon

no abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μνήμων

Αγγλική γλώσσα

2011-10-18


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Τόμ. 28 (2007); 333-346 (EL)
Mnimon; Vol. 28 (2007); 333-346 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.