ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ (EL)
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ (EN)

ΚΟΥΛΟΥΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα Ελληνικά. (EL)
En s'appuyant sur un échantillon de manuels scolaires grecs de lecture et d'histoire utilisés dans l'école primaire par excellence, cette étude cherche à suivre les manifestations de fanatisme nationaliste de 1880 à nos jours. Du point de vue analytique on distingue trois étapes: la construction et l'adoption d'une identité nationale; l'ethnocentrisme dogmatique; le chauvinisme fanatique qui se distingue par l'agressivité et le support de la violence envers l'ccautre». On constate que les ennemis de la nation grecque ont été déjà définis avant les guerres balkaniques mais que le fanatisme envers eux dans les manuels scolaires connaît des fluctuations suivant la conjoncture politique (guerre froide, danger communiste et slave etc.). Pendant la dictature des colonels d'ailleurs apparaît dans les manuels le fanatisme contre un ennemi intérieur, l'«autre)> politique et social, les communistes. Après la chute de la dictature cependant, et malgré les survivances d'ethnocentrisme, les manifestations fanatiques disparaissent. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1996-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 18 (1996); 143-156 (EL)
Mnimon; Vol 18 (1996); 143-156 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.