Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ «ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ «ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ» (EL)
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ «ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ» (EN)

ΜΠΕΝΒΕΝΙΣΤΕ, ΡΙΚΑ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
This article is a study of narrative representations of otherness in a thirteenth century chronicle, the «Histoire de Saint Louis», by Jean de Joinville. The examination of three episodes concerning Jews, Bedouins and Mongols, as well as Louis' attitude towards conversion, leads to the following conclusions: i) «others» are incribed in the text through a process of translation, use of stereotypes and elementary cultural categories, such as death, sexuality and food and ii) the representative tropes are antagonistic or complementary, depending on whether alterity is considered negotiable; representations may correspond to the heterogeneous status of different cultural groups vis à vis medieval Christianity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1994-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 16 (1994); 71-94 (EL)
Mnimon; Vol 16 (1994); 71-94 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.