ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (EL)
ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ (EN)

ΡΕΠΟΥΣΗ, ΜΑΡΙΑ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
Cet article essaie de lier la recherche et la théorie relatives aux concepts de l'histoire avec leur introduction à l'école primaire et secondaire afin de mettre en lumière l'importance et la complexité de leur approche dans une perspective de faire progresser la compréhension historique à l'école. La première hypothèse sur laquelle on s'appuit est que le passé n'est pas compréhensible que par les concepts avec lesquels les gens et les historiens/nnes pensent ce passé, lui donnent du sens, le textualisent et le constituent objet de la communication humaine. La deuxième hypothèse est que les sujets de la connaissance ne peuvent approcher leur objet de connaissance que par le biais de ce système conceptuel qui constitue Taspect non-événementiel de l'histoire. Delà résulte la nécessité de l'acquisition d'un savoir conceptuel capable à conduire progressivement à la compréhension historique à l'école. Les concepts historiques sont cependant des concepts «paradoxaux», d'une part pleins de significations et d'expériences, trop englobants, dépendants de l'autre des representations sociales composites qui interviennent au progress notionel. La mise au point de différentes approches en la matière, d'une part du champ didactique et de la recherche concernant la relation concepts - compréhension, de l'apport épistémologique de l'autre, relatif à la physionomie des concepts de l'histoire, constitue le schéma référenciel de cet article et occupe sa partie centrale. Des typologies récapitulatives interviennent à la fin pour appuyer des démarches didactiques possibles. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2000-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 22 (2000); 191-220 (EL)
Mnimon; Vol 22 (2000); 191-220 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.