Η ΠΟΡΕΙΑ TOY ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 1805-1806

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ΠΟΡΕΙΑ TOY ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 1805-1806 (EL)
Η ΠΟΡΕΙΑ TOY ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 1805-1806 (EN)

ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Neophytos Charilaou, Thukudides im Neugriechischen denken die auflägevon N. Dukas in den jähren 1805-1806Neophytos Doukas war einer der wichtigsten griechischen Herausgeberin der Zeit der Griechischen Aufklärung. Er hat ziemlich viele historische Werke der Antike heraugegeben, zu denen auch die Geschichte von Thukydidesgehört. Diese Auflage, die aus zehn Bänden besteht, war im 19.Jahrhundert die einzige vollständige Herausgabe der Werke von Thukydides,da sie sowohl den ganzen Originaltext mit Übersetzung als auchKommentare in Fußnoten enthält.Diese Auflage, die in den Jahren 1805-1806 zustandegekommen ist,war die erste einer Reihe Veröffentlichungen von Werken Schriftstellerder Antike und beruhte auf dem Text der Herausgabe von G. A. Dukerus(Amsterdam 1731). Die acht Bände enthalten die Geschichte von Thukydidesund einen Teil der Geschichte von Xenophon, während der neunteund zehnte Band zwei Lexika sind (Λεξικον των ενδόξων dv<5cc5v=Lexikonder ehrenvollen Männer, Λεξικον των φράσεων=1->βχί\ί.0Ώ. der Redensarten).Mit diesem Werk ist Dukas in den Kreisen der griechischen undausländischen Gelehrten bekannt geworden. Die Beurteilung der damaligenRezensenten und Gelehrten war teils sehr positiv teils vorwufsvoll.Die Verbreitung dieses Werkes jedoch, die auch an seinem kommerziellenErfolg zu erkennen ist, beweist, dab diese Auflage trotz mancher Defektevon grober Bedeutung war, weil sie einen wichtigen Bedarf der griechischenSchulen zu dieser Zeit deckte. (EL)
Neophytos Charilaou, Thukudides im Neugriechischen denken die auflägevon N. Dukas in den jähren 1805-1806Neophytos Doukas war einer der wichtigsten griechischen Herausgeberin der Zeit der Griechischen Aufklärung. Er hat ziemlich viele historische Werke der Antike heraugegeben, zu denen auch die Geschichte von Thukydidesgehört. Diese Auflage, die aus zehn Bänden besteht, war im 19.Jahrhundert die einzige vollständige Herausgabe der Werke von Thukydides,da sie sowohl den ganzen Originaltext mit Übersetzung als auchKommentare in Fußnoten enthält.Diese Auflage, die in den Jahren 1805-1806 zustandegekommen ist,war die erste einer Reihe Veröffentlichungen von Werken Schriftstellerder Antike und beruhte auf dem Text der Herausgabe von G. A. Dukerus(Amsterdam 1731). Die acht Bände enthalten die Geschichte von Thukydidesund einen Teil der Geschichte von Xenophon, während der neunteund zehnte Band zwei Lexika sind (Λεξικον των ενδόξων dv<5cc5v=Lexikonder ehrenvollen Männer, Λεξικον των φράσεων=1->βχί\ί.0Ώ. der Redensarten).Mit diesem Werk ist Dukas in den Kreisen der griechischen undausländischen Gelehrten bekannt geworden. Die Beurteilung der damaligenRezensenten und Gelehrten war teils sehr positiv teils vorwufsvoll.Die Verbreitung dieses Werkes jedoch, die auch an seinem kommerziellenErfolg zu erkennen ist, beweist, dab diese Auflage trotz mancher Defektevon grober Bedeutung war, weil sie einen wichtigen Bedarf der griechischenSchulen zu dieser Zeit deckte. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1998-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 20 (1998); 29-44 (EL)
Mnimon; Vol 20 (1998); 29-44 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.