Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
ΜΙΚΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (EL)
ΜΙΚΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (EN)

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Maria Christina Chatzioannou, Exploration in MicrohistoryThis survey article examines the trends of European historiography inrelation to microhistory and the recent introduction of microhistory intoGreek historiography. The article focuses on the Italian paradigm, whichgoes back to 1970. It examines microhistorical investigations into theevent, the confined geographical unit and cultural phenomena acrosstime; underlining the raletions of this historiographical method withother disciplines such as anthropology, sociology, psychology and epidemiology. (EL)
Maria Christina Chatzioannou, Exploration in MicrohistoryThis survey article examines the trends of European historiography inrelation to microhistory and the recent introduction of microhistory intoGreek historiography. The article focuses on the Italian paradigm, whichgoes back to 1970. It examines microhistorical investigations into theevent, the confined geographical unit and cultural phenomena acrosstime; underlining the raletions of this historiographical method withother disciplines such as anthropology, sociology, psychology and epidemiology. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1998-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 20 (1998); 151-160 (EL)
Mnimon; Vol 20 (1998); 151-160 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.