ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, 1789-1914: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, 1789-1914: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (EL)
ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, 1789-1914: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (EN)

ΡΑΠΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ

Kostas Raptis, Middle classes and middle class culture in Europe, 1789-1914: approaches in modern historiographyThe history of the european middle classes from the late 18th to theearly 20th century is a very wide topic and relates to economic, social,political, gender and culture history. This essay gives a brief overviewof the main subjects regarding it. It draws mainly on (pioneer) germanspeaking,but also on english and french literature. Following the currentdebate, it points to the different social and economic groups making upthe so called ((Bürgertum», to their common characteristics, as well astheir specific culture, the ((Bürgerlichkeit)).More specifically this paper is concerned with the followin subjects:— the composition of the «Bürgertum» and the features of its maingroups (professionals, bourgeois of money and bourgeois of knowledge)— the relevant terminology in german, french and english language— the comparison between upper middle class and nobility— the social position and role of the lowermiddle classes— the relation of the bourgeoisie to liberalism and nationalism— the study of the history of the middle classes in the specific contextof a town or a city (as an urban phenomenon)— the position and role of middle class women in a bourgeois society— the middle class family— the bourgeois way of life and culture in general (EL)
Kostas Raptis, Middle classes and middle class culture in Europe, 1789-1914: approaches in modern historiographyThe history of the european middle classes from the late 18th to theearly 20th century is a very wide topic and relates to economic, social,political, gender and culture history. This essay gives a brief overviewof the main subjects regarding it. It draws mainly on (pioneer) germanspeaking,but also on english and french literature. Following the currentdebate, it points to the different social and economic groups making upthe so called ((Bürgertum», to their common characteristics, as well astheir specific culture, the ((Bürgerlichkeit)).More specifically this paper is concerned with the followin subjects:— the composition of the «Bürgertum» and the features of its maingroups (professionals, bourgeois of money and bourgeois of knowledge)— the relevant terminology in german, french and english language— the comparison between upper middle class and nobility— the social position and role of the lowermiddle classes— the relation of the bourgeoisie to liberalism and nationalism— the study of the history of the middle classes in the specific contextof a town or a city (as an urban phenomenon)— the position and role of middle class women in a bourgeois society— the middle class family— the bourgeois way of life and culture in general (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1998-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 20 (1998); 211-243 (EL)
Mnimon; Vol 20 (1998); 211-243 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.