ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΟ Β' ΜΙΣΟ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΟ Β' ΜΙΣΟ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ (EL)
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΟ Β' ΜΙΣΟ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ (EN)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΒΑΣΩ

Vasso Théodorou, Systèmes disciplinaires et travail dans les orphelinatsgrecs pendant la deuxième moitié du XIXème siècleDans le cadre de cet article nous essayons de présenter et d'analyserles modèles pédagogiques qui avaient été adoptés dans les sept orphelinatscréés par des sociétés philanthropiques, pendant la deuxième moitié duXIXème siècle, à Athènes, au Pirée, à Hermoupolis et à Smyrne. Cesorphelinats étaient issus de l'initiative privée, en l'occurrence celle desautorités religieuses et des conseils municipaux. Ils datent de l'ère préscientifiqueoù les enfants marginaux ne recevaient pas encore de traitementspécifique. Ainsi, ces institutions regroupaient-elles les enfantsorphelins dans le but de les assister matériellement, de les empêcherd'errer dans les rues, et de leur procurer en même temps des aptitudesmorales qui pouvaient les «transformer» et faire d'eux, plus tard, descitoyens dociles. Ces tentatives s'inscrivent dans le mouvement philanthropiqueet moralisateur de «salut des enfants», initié au début duXIXème siècle dans les pays d'Europe occidentale; on y reconnaît facilementles craintes collectives des couches supérieures de la société par rapport à l'avenir des villes. Notre article examine également les modèlessur lesquels ces initiatives privées se sont basées.Les règlements des maisons, les comptes rendus des conseils administratifsainsi que les fonds d'archives de ces établissements nous ontpermis d'abord de mettre au clair les ressorts des attitudes morales etdes comportements, et ensuite de mesurer le fossé qui sépare les règlementsécrits de la vie réelle et quotidienne des orphelins. De l'analysecentrée sur trois axes, à savoir le travail, l'éducation et la discipline,résultent les remarques suivantes:a) dans l'éducation au sein de ces institutions, l'accent était mis surl'éducation professionnelle, laquelle était assurée par le fonctionnementdes ateliers dans l'établissement;b) l'éventail des professions auxquelles les établissements destinaientces enfants était très restreint: l'artisanat pour les garçons, les travauxdomestiques et ménagers pour les filles;c) le contrôle disciplinaire était assuré par le biais d'une combinaisonde stratégies, dont surtout celles-ci: la surveillance continue, le suivi del'emploi du temps, le système de gratifications et de punitions. (EL)
Vasso Théodorou, Systèmes disciplinaires et travail dans les orphelinatsgrecs pendant la deuxième moitié du XIXème siècleDans le cadre de cet article nous essayons de présenter et d'analyserles modèles pédagogiques qui avaient été adoptés dans les sept orphelinatscréés par des sociétés philanthropiques, pendant la deuxième moitié duXIXème siècle, à Athènes, au Pirée, à Hermoupolis et à Smyrne. Cesorphelinats étaient issus de l'initiative privée, en l'occurrence celle desautorités religieuses et des conseils municipaux. Ils datent de l'ère préscientifiqueoù les enfants marginaux ne recevaient pas encore de traitementspécifique. Ainsi, ces institutions regroupaient-elles les enfantsorphelins dans le but de les assister matériellement, de les empêcherd'errer dans les rues, et de leur procurer en même temps des aptitudesmorales qui pouvaient les «transformer» et faire d'eux, plus tard, descitoyens dociles. Ces tentatives s'inscrivent dans le mouvement philanthropiqueet moralisateur de «salut des enfants», initié au début duXIXème siècle dans les pays d'Europe occidentale; on y reconnaît facilementles craintes collectives des couches supérieures de la société par rapport à l'avenir des villes. Notre article examine également les modèlessur lesquels ces initiatives privées se sont basées.Les règlements des maisons, les comptes rendus des conseils administratifsainsi que les fonds d'archives de ces établissements nous ontpermis d'abord de mettre au clair les ressorts des attitudes morales etdes comportements, et ensuite de mesurer le fossé qui sépare les règlementsécrits de la vie réelle et quotidienne des orphelins. De l'analysecentrée sur trois axes, à savoir le travail, l'éducation et la discipline,résultent les remarques suivantes:a) dans l'éducation au sein de ces institutions, l'accent était mis surl'éducation professionnelle, laquelle était assurée par le fonctionnementdes ateliers dans l'établissement;b) l'éventail des professions auxquelles les établissements destinaientces enfants était très restreint: l'artisanat pour les garçons, les travauxdomestiques et ménagers pour les filles;c) le contrôle disciplinaire était assuré par le biais d'une combinaisonde stratégies, dont surtout celles-ci: la surveillance continue, le suivi del'emploi du temps, le système de gratifications et de punitions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

1999-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 21 (1999); 55-84 (EL)
Mnimon; Vol 21 (1999); 55-84 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.