Ο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ» ΤΟΥ 1882 ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Ο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ» ΤΟΥ 1882 ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (EL)
ΤΟ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ» ΤΟΥ 1882 ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (EN)

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΤΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά. (EL)
A. Papageorgiou-Venetas, Der Fluchtlinienplan der Stadt Galaxidi aus dem Jahre 1882 und Pläne griechischer Städte im 19 Jh. Im Laufe des 19 Jh. wurden in Griechenland eine große Anzahl von Plänen für die Gründung neuer Städte sowie für die «Regulierung)) und Erweiterung bestehender Siedlungen entworfen. Alle wurden ausnahmslos von der zentralen Planungsbehörde (Innenministerium) in Athen erarbeitet. Kopien dieser Pläne wurden nach ihrer Genehmigung durch königlichen Erlab den betroffenen Gemeinden zur Ausführung überreicht. Wir besitzen heute 81 dieser städtebaulichen Dokumente die größtenteils im Archiv des Umweltministeriums in Athen aufbewahrt sind. Der hier veröffentlichte Plan der Hafenstadt Galaxidi (an der Nordküste des Korinthischen Golfes unterhalb Delphi gelegen) aus dem Jahre 1882, wurde erst vor Kurzem im Amtsitz der Gemeinde Galaxidi in sehr schlechtem Zustand gefunden und dem Marine-Museum der Stadt im Jahre 1999 überreicht. Das Dokument (114x130 cm groß) im Maßtab von 1:1000, wurde sorgfältigst restauriert und stellt eine der detailliertesten Bestandsaufnahmen einer griechischen Stadt am Erde des Klassizismus dar. Im Artikel wird durch genaue Interpretation der auf dem Plane ablesbaren Daten und meßbaren Größen, eine beträchtliche Anzahl von Informationen über die Wohnverhältniße, die öffentlichen Bauten, die Struktur und Gestalt des Stadtgefüges sowie die Planungsabsichten der Stadterweiterung gewonnen. Was wir über die Stadt nur aus spärlichen textlichen Hinweisen kannten wird so entscheidend bereichert. Die Auffindung und Rettung des Planes von Galaxidi erlaubt die Hoffnung daß viele vergleichbare Plandokumente, die vernachlässigt bei den diversen Stadtverwaltungen liegen, noch auffindig gemacht und das Gesamtbild der städtebaulichen Entwicklung im Lande ergänzt werden kann. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2002-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 24 (2002); 403-414 (EL)
Mnimon; Vol 24 (2002); 403-414 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.