ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ TOΥ ΡΗΓΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ TOΥ ΡΗΓΑ (EL)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ TOΥ ΡΗΓΑ (EN)

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

Vassilis Kremmydas, Géographie de la formation politique de Rigas VélestinlisPar «géographie», nous entendons les conditions, sociales et idéologiques,qui ont permis le développement du personnage politique: à Vélestino,la famille de Rigas bénéficiait d'une bonne situation économique etaspirait à participer dans l'exercice du pouvoir local. Eduqué d'aborddans diverses écoles réputées de sa région, Rigas poursuivit ses étudesà Constantinople. Sa famille, qui se trouvait en conflit permanent avecle pouvoir ottoman, était liée à de puissantes familles de notables grecs.Ce sont ces réseaux familiaux quiauront permis à Rigas d'établirdes liens personnels avec le milieu des notables grecs exerçant leur pouvoirdans les Balkans et de suivre de près les événements politiques européensde haut niveau. Ces informations se reflétaint dans ses idées politiques,fondées sur une base solide.La péninsule balkanique constituait le talon d'Achille de l'EmpireOttoman: les autres empires la convoitaient. Les bases du programmepolitique de Rigas allaient à rencontre du pouvoir ottoman aussi bien que du despotisme: son pays, la Grèce, serait libérée et intégrée dansle nouvel Empire Balkanique, formé au moment où Napoléon Bonapartefondait le sien. Le programme politique de Rigas ne fut pas un programmede l'époque des révolutions nationales, mais celui de l'ère desmouvements séparatistes et régionaux. Il se situait par conséquent auxconfins des idées impériale et nationale. (EL)
Vassilis Kremmydas, Géographie de la formation politique de Rigas VélestinlisPar «géographie», nous entendons les conditions, sociales et idéologiques,qui ont permis le développement du personnage politique: à Vélestino,la famille de Rigas bénéficiait d'une bonne situation économique etaspirait à participer dans l'exercice du pouvoir local. Eduqué d'aborddans diverses écoles réputées de sa région, Rigas poursuivit ses étudesà Constantinople. Sa famille, qui se trouvait en conflit permanent avecle pouvoir ottoman, était liée à de puissantes familles de notables grecs.Ce sont ces réseaux familiaux quiauront permis à Rigas d'établirdes liens personnels avec le milieu des notables grecs exerçant leur pouvoirdans les Balkans et de suivre de près les événements politiques européensde haut niveau. Ces informations se reflétaint dans ses idées politiques,fondées sur une base solide.La péninsule balkanique constituait le talon d'Achille de l'EmpireOttoman: les autres empires la convoitaient. Les bases du programmepolitique de Rigas allaient à rencontre du pouvoir ottoman aussi bien que du despotisme: son pays, la Grèce, serait libérée et intégrée dansle nouvel Empire Balkanique, formé au moment où Napoléon Bonapartefondait le sien. Le programme politique de Rigas ne fut pas un programmede l'époque des révolutions nationales, mais celui de l'ère desmouvements séparatistes et régionaux. Il se situait par conséquent auxconfins des idées impériale et nationale. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μνήμων

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

1999-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Τόμ. 21 (1999); 183-200 (EL)
Mnimon; Vol. 21 (1999); 183-200 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.