Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ (EL)
Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ (EN)

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Katerina Papakonstantinou, Budapest in den Jahren RigasDie Ideen der Französischen Aufklärung waren nur im begrenzten Maßein Ungarn des 18. Jhds. verbreitet, und haben eigentlich die Mitgliederder mittleren Aristokratie und die Gelehrten beeinflußt. Mittelpunkt der Diskussionen und der neuen Ideen waren die Freimaurerlogen, die sei1768 in verschiedenen Städten Ungarns gegründet wurden. Sie wandeltensich in Klubs der Verordnung von 1785, die ihre Zahl zu begrenzenversuchte, um. In den 90er Jahren zwei Personen haben sich durchihren Ideen und ihrer Tätigkeit ausgezeichnet, nämlich Josef Hajnóczyund Ignaz Martinovits. Ihre revolutionäre Ideen haben die Regierungin Wien in Gedanken gelegt und, um schlimmeres zu verhindern, wurdensie vor Gericht geführt und schließlich im Jahre 1795 hingerichtet. DieseTatsache hatte die Wirkung und den Gedanken der Ungarn Gelehrtensehr beeinflußt und eventuell auch der Griechen Händler, die in dieserZeit in Buda und Pest lebten. (EL)
Katerina Papakonstantinou, Budapest in den Jahren RigasDie Ideen der Französischen Aufklärung waren nur im begrenzten Maßein Ungarn des 18. Jhds. verbreitet, und haben eigentlich die Mitgliederder mittleren Aristokratie und die Gelehrten beeinflußt. Mittelpunkt derDiskussionen und der neuen Ideen waren die Freimaurerlogen, die sei1768 in verschiedenen Städten Ungarns gegründet wurden. Sie wandeltensich in Klubs der Verordnung von 1785, die ihre Zahl zu begrenzenversuchte, um. In den 90er Jahren zwei Personen haben sich durchihren Ideen und ihrer Tätigkeit ausgezeichnet, nämlich Josef Hajnóczyund Ignaz Martinovits. Ihre revolutionäre Ideen haben die Regierungin Wien in Gedanken gelegt und, um schlimmeres zu verhindern, wurdensie vor Gericht geführt und schließlich im Jahre 1795 hingerichtet. DieseTatsache hatte die Wirkung und den Gedanken der Ungarn Gelehrtensehr beeinflußt und eventuell auch der Griechen Händler, die in dieserZeit in Buda und Pest lebten. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μνήμων

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

1999-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Τόμ. 21 (1999); 201-210 (EL)
Mnimon; Vol. 21 (1999); 201-210 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.