ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ (EL)
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ (EN)

ΒΑΡΙΚΑ, ΕΛΕΝΗ

Eleni Varikas, Les notions du «social» et du «politique» dans l'histoireDans cet article, je traite de certains problèmes théoriques et méthodologiquesqui résultent de la dissociation du «social)) et du «politique» dans l'étude du passé. Partant de l'historicité d'une telle dissociation,et de son rapport étroit avec la constitution historique des sciencessociales, j'interroge la difficulté de l'étude du passé de s'arracher à ladimension scientiste d'une telle tradition qui a longtemps attribué àl'Histoire le statut de la Providence. Au coeur d'une telle conception del'histoire, se situe la notion du progrès qui accorde au «fait vainqueur»,une autorité à la fois éthique et scientifique. Au delà de ses implicationsproblématiques sur le plan éthique, une telle démarche pose des problèmesde rigueur scientifique dont le plus important est d'éloigner de notrevision l'imprévisible, l'inconnu, tout ce qu'on ne peut déduire de ce quel'on connaît déjà. Partant d'exemples pris dans l'histoire des idées etl'histoire politique, je plaide enfin pour la valeur euristique d'une optiquede l'échec, c'est-à-dire d'un point de vue qui revisite le passé du pointde vue des projets, actions, promesses qui ont échoué. (EL)
Eleni Varikas, Les notions du «social» et du «politique» dans l'histoireDans cet article, je traite de certains problèmes théoriques et méthodologiquesqui résultent de la dissociation du «social)) et du «politique» dans l'étude du passé. Partant de l'historicité d'une telle dissociation,et de son rapport étroit avec la constitution historique des sciencessociales, j'interroge la difficulté de l'étude du passé de s'arracher à ladimension scientiste d'une telle tradition qui a longtemps attribué àl'Histoire le statut de la Providence. Au coeur d'une telle conception del'histoire, se situe la notion du progrès qui accorde au «fait vainqueur»,une autorité à la fois éthique et scientifique. Au delà de ses implicationsproblématiques sur le plan éthique, une telle démarche pose des problèmesde rigueur scientifique dont le plus important est d'éloigner de notrevision l'imprévisible, l'inconnu, tout ce qu'on ne peut déduire de ce quel'on connaît déjà. Partant d'exemples pris dans l'histoire des idées etl'histoire politique, je plaide enfin pour la valeur euristique d'une optiquede l'échec, c'est-à-dire d'un point de vue qui revisite le passé du pointde vue des projets, actions, promesses qui ont échoué. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μνήμων

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Τόμ. 21 (1999); 221-236 (EL)
Mnimon; Vol. 21 (1999); 221-236 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.