«ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Μνήμων  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)

«ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ (EL)
«ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ (EN)

ΓΑΖΗ, ΕΦΗ

Effie Gazi, «Orientalism». The «text» as «event».This paper traces the impact of Edward Said's «Orientalism» on thesocial sciences in the twenty years that followed its first publication.Main emphasis is put on the analytical tools and interpretative strategiesgenerated through a critical reading of «Orientalism» by various disciplinesand fields. In this direction, four interlinked debates are identified:a) one focussing on the function of «Orientalism» as an heuristic toolrather than a general theory in order to overcome the reductionism inherentin holistic frameworks; b) a more or less orthodox marxist lineof argumentation emphasizing the need to move from the «representations» of non-western societies in the western imagination to a substantialstudy of those societies themselves with a particular interest in theirsocial stratification and class conflict rather than their «image»; c) adebate that prioritizes a reversed pattern of «Orientalism» arguing forthe use of the term «Occidentalism» and the need to identify the strategiesand concepts involved in the construction of the «West» ratherthan that of the «East» and d) the arguments produced within theframework of the «colonial discourse analysis» and more specifically the«Subaltern Studies Programme» that turn their interest in a furtherelaboration of the orientalist theme enriching particularly cultural analysiswith concepts such as hybridity, trans-culturation and ethnoorientalism. (EL)
Effie Gazi, «Orientalism». The «text» as «event».This paper traces the impact of Edward Said's «Orientalism» on thesocial sciences in the twenty years that followed its first publication.Main emphasis is put on the analytical tools and interpretative strategiesgenerated through a critical reading of «Orientalism» by various disciplinesand fields. In this direction, four interlinked debates are identified:a) one focussing on the function of «Orientalism» as an heuristic toolrather than a general theory in order to overcome the reductionism inherentin holistic frameworks; b) a more or less orthodox marxist lineof argumentation emphasizing the need to move from the «representations» of non-western societies in the western imagination to a substantialstudy of those societies themselves with a particular interest in theirsocial stratification and class conflict rather than their «image»; c) adebate that prioritizes a reversed pattern of «Orientalism» arguing forthe use of the term «Occidentalism» and the need to identify the strategiesand concepts involved in the construction of the «West» ratherthan that of the «East» and d) the arguments produced within theframework of the «colonial discourse analysis» and more specifically the«Subaltern Studies Programme» that turn their interest in a furtherelaboration of the orientalist theme enriching particularly cultural analysiswith concepts such as hybridity, trans-culturation and ethnoorientalism. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Μνήμων

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

1999-01-01


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Τόμ. 21 (1999); 237-246 (EL)
Mnimon; Vol. 21 (1999); 237-246 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.