Συμμετοχή του πολυμορφισμού Ser326Cys του γονιδίου OGG1 στην κυτταρογενετική και κυτταροτοξική δράση της αντικαρκινικής ένωσης δοξορουβικίνης (Doxorubicin) σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων in vitro

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Συμμετοχή του πολυμορφισμού Ser326Cys του γονιδίου OGG1 στην κυτταρογενετική και κυτταροτοξική δράση της αντικαρκινικής ένωσης δοξορουβικίνης (Doxorubicin) σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων in vitro

Παναγίδης, Ανδρέας

Panayides, Andreas
Στεφάνου, Γεωργία
Γεωργίου, Χρήστος
Δημόπουλος, Νικόλαος

Evaluation of the involvment of Ser326Cys polymorphism to the cytotoxic and cytogenetic activity of doxorubicin in human lymphocytes cultured in vitro
Μελέτη της κυτταροτοξικής και κυτταρογενετικής δράσης της δοξορουβικίνης σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων in vitro, καθώς επίσης και της ικανότητας της εν λόγω ένωσης να επάγει την παραγωγή της 8-οξογουανίνης. Επίσης η μελέτη της συμμετοχής του πολυμορφισμού Ser326Cys στη δράση της παραπάνω ένωσης.

Book
Image

Πολυμορφισμός Ser326Cys
Δοξορουβικίνη
Γονίδιο hOGG1
Polymorphism Ser326Cys
611.018
Doxorubicin


Η ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.

Ελληνική γλώσσα

2008-07-11
2008-10-22T06:02:05Z


6*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.