Αναγνωσιμότητα ηλεκτρονικών κειμένων: μια αρχική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναγνωσιμότητα ηλεκτρονικών κειμένων: μια αρχική προσέγγιση

Τσάκωνας, Γιάννης

Tsakonas, Giannis

--
Το παρόν άρθρο επιχειρεί μία θεωρητική προσέγγιση του θέματος της αναγνωσιμότητας των ψηφιακών μέσων. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εισαγωγή στο συγκεκριμένο θέμα, μέσω μιας σύνοψης συμπερασμάτων διαφόρων ερευνητικών προσπαθειών και δημοσιεύσεων από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 έως σήμερα. Παρουσιάζεται επίσης μία σειρά από χρήσιμες υποδείξεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την καλύτερη ενημέρωση όλων εκείνων που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν κείμενα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιμένει στην αντιμετώπιση θεμάτων τυπογραφίας και δεν αναλύει παράγοντες που άπτονται του ίδιου του μέσου.

Journal (paper)

Αναγνωσιμότητα
Digital media
Τυπογραφία
Readability
Ψηφιακά μέσα
Typography

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002
2009-09-08T09:48:48Z


Hυφέν*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.