Το ζήτημα της Ανοικτής Πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Open Access isues in Greece
Το ζήτημα της Ανοικτής Πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο στην Ελλάδα

Παπαδάτου, Φιερούλα
Γεωργίου, Παναγιώτης

Georgiou, Panagiotis
Papadatou, Fieroula

--
Η ανακοίνωσή μας επιδιώκει αφενός να αποδώσει μια συνοπτική και περιεκτική εικόνα του ψηφιακού χάρτη στην Ελλάδα σήμερα και την καταγραφή της προόδου στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών πληροφόρησης και αφετέρου να επικεντρωθεί στον εντοπισμό και τη συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που άπτονται της δημιουργίας και λειτουργίας των ψηφιακών πηγών-συλλογών στη χώρα μας στο άμεσο μέλλον.

Conference (paper)

Open Access
Ανοικτή Πρόσβαση
Digital content
Greek language
Digital collections
Ψηφιακές συλλογές
Ψηφιακό περιεχόμενο


Ελληνική γλώσσα

2010-02-17T14:20:56Z
18-19/10/2007

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.