Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Digital scholarly publishing in Greece

Παπαδάτου, Φιερούλα
Γεωργίου, Παναγιώτης

Georgiou, Panagiotis
Papadatou, Fieroula

The announcement presents the results of a systematic and continuous survey on the digital map of Greece, with emphasis on scientific content and scholarly communication. Facilitating the data of the Directory of Greek Digital Resources, operated by the University of Patras' Library & Information Center, we are trying to shape and present a comprehensive view of the current status of scholarly publishing and digital inititatives in Greece.
Παρουσιάζονται οι προσπάθειες και τα αποτελέσματα αποτύπωσης του ψηφιακού χάρτης της Ελλάδας, με έμφαση στις πρωτοβουλίες δημιουργίας και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ενώ επιχειρείται μια πρώτη συστηματική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με παράθεση στοιχείων και γραφημάτων. Τέλος σχολιάζονται σημαντικά σημεία και ζητήματα που αναδύονται από την μελέτη των αποτελεσμάτων της αποτύπωσης ενώ διατυπώνονται και προτάσεις και ιδέες για δράσεις και πρωτοβουλίες στο άμεσο μέλλον.

Conference (paper)

Ελληνική γλώσσα
Open Access
Institutional repositories
Ανοικτή Πρόσβαση
Ηλεκτρονικές εκδόσεις
E-publishing
Digital collections
Scholarly publishing
Ιδρυματικά καταθετήρια
Ψηφιακές συλλογές
Ψηφιακό περιεχόμενο


Αγγλική γλώσσα

2010-02-17T14:32:01Z
19-20/3/2009

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.