Συνεργατική ανάπτυξη ψηφιακών αποθεμάτων σε τοπικό επίπεδο: η συνεργασία ως εργαλείο μετάπλασης του ιστορικού κεφαλαίου σε αξιοποιήσιμο ψηφιακό απόθεμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Συνεργατική ανάπτυξη ψηφιακών αποθεμάτων σε τοπικό επίπεδο: η συνεργασία ως εργαλείο μετάπλασης του ιστορικού κεφαλαίου σε αξιοποιήσιμο ψηφιακό απόθεμα

Γεωργίου, Παναγιώτης

Georgiou, Panagiotis

Η παρούσα εισήγηση αναδεικνύει τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ετερογενών βιβλιοθηκών σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη ποιοτικών ψηφιακών συλλογών. Η εισήγηση αναφέρεται στο επιτυχημένο παράδειγμα της μετάπλασης σημαντικού ιστορικού κεφαλαίου της πόλεως των Πατρών, το οποίο διατηρείται από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών (ΔΒΠ), σε αξιοποιήσιμο ψηφιακό απόθεμα μέσα από υποδομές και διαδικασίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος της κοινής αυτής δράσης είναι η ανάδειξη, διατήρηση και προστασία του ιστορικού υλικού των συλλογών της ΔΒΠ μέσα από την ψηφιοποίηση και ευρετηρίασή του και η διάθεση στην Αχαϊκή κοινωνία, αλλά και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, σπάνιου υλικού στο οποίο υπήρχε περιορισμένη έως σήμερα πρόσβαση. Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης μετουσιώθηκε στη ψηφιακή συλλογή «Δανϊηλίς», η οποία διατίθεται ελεύθερα και η οποία αποτελεί άλλη μια κυψέλη στις προσπάθειες για τον εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου σε ιστορικό, λογοτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο στην Ελληνική γλώσσα.
The current presentation highlights the collaboration potential between heterogeneous libraries in local level for the developement of qualitative digital collections. The presentation refers to the successful example of transforming the historic capital of the city of Patras, which is preserved by the Municipal Library of Patras, into a digital collection through the infrastructures and the know-how of Library and Information Center of University of Patras. Aim of this strand of activitiy is to highlight, preserve and protect valuable historic material from the Municipal Library coolections through digitization, indexing and provision.

Conference (paper)

Periodical publications
Library cooperation
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
Digital collections
Συνεργασία βιβλιοθηκών
Patras Municipal Library
Ψηφιακές συλλογές
Περιοδικές δημοσιεύσεις


Ελληνική γλώσσα

2010-05-17T15:46:48Z
15 Μαΐου 2010

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.