Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Κυριαζή, Πανωραία
Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας
Ζούτσου, Κυριακή
Συνέλλη, Κατερίνα
Σκόνδρα, Κατερίνα
Κάτρης, Νικόλαος
Μητρέλης, Άγγελος
Λαμπροπούλου, Αγγελική
Κυριαζής, Βασίλης
Μπαρκαγιάννης, Βασίλης
Γεωργίου, Παναγιώτης

Papachristopoulos, Leonidas
Kyriazis, Vasilis
Mitrelis, Angelos
Skondra, Katerina
Kyriazi, Panoraia
Barkayannis, Vasilis
Synelli, Katerina
Lampropoulou, Aggeliki
Georgiou, Panagiotis
Κάτρης, Νικόλαος
Zoutsou, Kyriaki

Η ψηφιακή συλλογή «Δανιηλίδα», περιλαμβάνει κυρίως ιστορικά περιοδικά που εκδίδονταν στην περιοχή των Πατρών αλλά και γνωστά περιοδικά πανελλαδικής κυκλοφορίας κατά την διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. περιεχόμενο σπάνιων και ιστορικών βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η δημιουργία της «Δανιηλίδας» αποτελεί το φυσικό αντικείμενο της δράσης «Ψηφιοποίηση και Δικτυακή Διάθεση του Περιεχομένου Ιστορικών Ελληνικών Φιλολογικών Περιοδικών» στα πλαίσια του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ – Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
Daniilida is a digital collection that indexes and offers open access to the content of important journals included in the collection of the Municipal Library of Patras.At the moment the collection includes historical journals that were published not only in the Patras region but also nationally during the 19th century and the beginning of the 20th. In the future the collection will be enriched with newer titles and also with the content of rare and historical books of the Municipal Library. The collection is the result of the collaboration between the Municipal Library of Patras and the Library & Information Center of the University of Patras and was developed within the framework of the project TELEPHAESSA

Conference (paper)

Digital content in Greek language
Προστασία και συντήρηση ψηφιακών τεκμηρίων
Open Access
Digital collections
Digitization
Digital preservation
Ψηφιοποίηση
Ψηφιακές συλλογές
Ψηφιακό περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα
Ανοιχτή Πρόσβαση


Ελληνική γλώσσα

2011-01-24T07:43:06Z
4-5/12/2009

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.