Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης

Ρήγκου, Ευαγγελία

Πιντέλας, Παναγιώτης
Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος
Ράγκος, Όμηρος

Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και υπηρεσίες εξατομίκευσης
E-learning communities and personalization

Image
Thesis

Ηλεκτρονική κοινότητα
Personalization
Εξατομίκευση
371.3
E-learning Communities


Η ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.

Ελληνική γλώσσα

2007-07-09
2007-07-31T09:22:34Z

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.