Τhe contribution of music and movement activities to creative thinking in pre-school children

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤhe contribution of music and movement activities to creative thinking in pre-school children

Χρονοπούλου, Έλενα
Ρήγα, Βασιλική

Chronopoulou, Elena
Riga, Vassiliki

As interest in creativity is rising, kindergarten teachers are looking for ways to strengthen the creative po-tential of young children. The aim of this study was to investigate the effect of music and movement ac-tivities to creative thinking in preschool children. A three month educational programme was designed and implemented, using an experimental research method. The effect on fluency, flexibility, originality and elaboration of thought of 5-year-old children, as well as how the programme affected creative behav-iours, was studied. The results, upon completion of the educational programme, showed that the growth rate of these variables in the experimental group was statistically significant compared to the correspond-ing rates in the control group. In addition, the emergence of creative behaviours, such as an increased freedom of expression, a tendency to explore and experiment, and a questioning of what is commonly ac-cepted, were considered to be a consequence of the implementation of the specific educational programme. The experimental research produced valuable information about the design and philosophy of educational programmes, and about the teaching methods of music and movement activities in kindergarten.

Journal (paper)

Play
Movement
Preschool children
Music
Creative thinking

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014-06-16
2014-06-16T06:59:15Z
2012-04

Chronopoulou, Ε., Riga V. (2012). Τhe Contribution of Music and Movement Activities to Creative Thinking in Pre-School Children. Creative Education, 3(2):196-204

Creative education*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.