Όψεις της υλικής αρχαιότητας στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά (1897-1907)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Apperances of antiquity materials in the poetics of Kostis Palamas (1897-1907)
Όψεις της υλικής αρχαιότητας στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά (1897-1907)

Τσαγανά, Μαρία Ευτυχία

Κωστίου, Κατερίνα
Γκότση, Γεωργία
Κατσιγιάννη, Άννα
Tsagana, Maria Eftixia

This thesis focuses on examining the appearances of antiquity materials in the poetics of Kostis Palamas. The poet interprets the ancient monuments as derivatives of the Greek - national legacy which compose the Greek legacy, along with the later cultural achievements. It also realizes in their material the solid national joints for the reconstruction of the latest Greek state, also interpreting them as rebirth symbols. Finally, it introduces the artistic creation, using the simple language of the Greek people as the main tool, as a continuation of the classic tradition, and as an autonomous mental element as well.
Στην εργασία αυτή μελετώνται οι όψεις που λαμβάνει η υλική αρχαιότητα στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά. Ο ποιητής αντιμετωπίζει τα αρχαία μνημεία ως απότοκα της ελληνικής - εθνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, τα οποία συνθέτουν μαζί με τα μεταγενέστερα καλλιτεχνικά επιτεύγματα την ελληνική πνευματική παράδοση. Επίσης, αναγνωρίζει στην ύλη τους ισχυρούς εθνικούς αρμούς για την ανοικοδόμηση της νεώτερης Ελλάδας και μάλιστα τα ανάγει σε σύμβολα αναγέννησης. Τέλος, συστήνει τη σύγχρονή του καλλιτεχνική δημιουργία, με κύριο όργανο τη δημοτική γλώσσα, ως συνέχεια της κλασικής παράδοσης, αλλά και ως αυτόνομο πνευματικό στοιχείο.

Thesis

Υλική αρχαιότητα
889.13
Kostis Palamas
Κωστής Παλαμάς
Material antiquity


Ελληνική γλώσσα

2016-01
2016-01-11T06:31:37Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.