Το λογισμικό MuPAD και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο λογισμικό MuPAD και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών

Ευσταθίου, Αγγελική

Ράγγος, Όμηρος
Καββαδίας, Δημήτρης
Efstathiou, Aggeliki
Ζαγούρας, Χαράλαμπος

MuPAD is a full-fledged computer algebra system with a rich set of extensive mathematics capabilities for symbolic and numeric computation. The MuPAD language haw a Pascal-like syntax and allows functional and object-oriented programming. In the first chapter my intention is facilitating a fast and simle approach to the computer algebra system myPAD. each section in this volume begin with a table listing the MuPAD commands and instructions on how to utilize MuPAD functions. I place special emphasis on the capability of MuPAD to produce graphical output. In the second chapter I have used MuPAD for teaching multivariable functions and their derivatives. The code wich produces graphical output is given in the end of this booklet.
Το MuPAD είναι ένα πλήρες υπολογιστικό σύστημα σχεδιασμένο για μια ευρεία κλίμακα χρηστών. Η γλώσσα ΜuPAD έχει σύνταξη παρόμοια με της Pascal και επιτρέπει συναρτησιακό και αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Το πρώτο μέρος της εργασίας λειτουργεί ως πρακτικός οδηγός εκμάθησης των βασικότερων συναρτήσεων και εντολών του λογισμικού. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται πλήθος παραδειγμάτων λειτουργίας των παραπάνω συναρτήσεων από εφαρμογές τους σε διαφορετικά πεδία των Μαθηματικών, όπως: Γραμμική Άλγεβρα, αναλυτική Γεωμετρία, Απειροστικό λογισμό, Στατιστική κασι Πιθανότητες. ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εντολές που αφορολυν στη σχεδίαση δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται αξιοποίηση του λογισμικού στη διδασκαλία συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και των παραγώγων τους. Ο κώδικας σχεδίασης των γραφικών παρατίθεται στο παράρτημα της εργασίας.

Working Paper
Dataset
Image, 3-D
Animation
Software
Image
Presentation

Γλώσσα προγραμματισμού mupad
MuPAD
512.002 85
Calculus


Η ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.

Ελληνική γλώσσα

2008-10-09T08:23:41Z
2008-06-24


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.