Διάταγμα του επί των Σιδηροδρόμων Υπουργείου της Αυστρίας από 28 Αυγούστου 1904, αφορών τας σιδηροδρομικάς γεφύρας, τας γεφύρας υπέρ την γραμμήν και τας γεφύρας των οδών προσπελάσεως εις τους σταθμούς, μετά καταστρώματος σιδηρού ή ξυλίνου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΔιάταγμα του επί των Σιδηροδρόμων Υπουργείου της Αυστρίας από 28 Αυγούστου 1904, αφορών τας σιδηροδρομικάς γεφύρας, τας γεφύρας υπέρ την γραμμήν και τας γεφύρας των οδών προσπελάσεως εις τους σταθμούς, μετά καταστρώματος σιδηρού ή ξυλίνου (EL)

Βουγιούκας, Γεώργιος Π. (EL)

N/A (EN)

Article

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Αρχιμήδης
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)