δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοStudy on the gaseous emissions from a landfill (EN)

Loizidou, M (EN)
Kapetanios, EG (EN)

N/A (EN)

Emissions from landfills contain a variety of compounds, organic and inorganic, which can create problems with human health. Here we examine the pollutants methane, hydrogen sulphite, mercaptans, sulphur dioxide, nitrogen dioxide and certain volatile organic compounds (VOCs) that are expected to be found in landfill emissions, in order to assess the environmental impact on the surrounding area. Results indicate that the concentrations in the landfill itself are quite high and in most cases above the ambient air quality limits, while for the surrounding area they are low. The problem is created by H2S and the mercaptans which, although in low content, have a distinct odour and cause problems to the neighbouring dwellings. (EN)

journalArticle

sulfur dioxide (EN)
thiol (EN)
biogas (EN)
Air Pollution (EN)
gas exchange (EN)
gas emission (EN)
article (EN)
landfill (EN)
BIOGAS EMISSIONS (EN)
nitrogen dioxide (EN)
emission (EN)
hydrogen sulfide (EN)
controlled study (EN)
Landfill (EN)
methane (EN)
air pollution (EN)
LANDFILL EMISSIONS (EN)
GASEOUS POLLUTANTS (EN)
volatile organic compound (EN)
biogas emission (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Science of the Total Environment (EN)

Αγγλική γλώσσα

1992


ELSEVIER SCIENCE BV (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.