Multiwire drift tubes with jet-cell geometry for muon detection at LHC

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMultiwire drift tubes with jet-cell geometry for muon detection at LHC (EN)

Salomatin, Y (EN)
Goret, B (EN)
Rosso, E (EN)
Borisov, A (EN)
Chiarella, V (EN)
Franz, A (EN)
Schioppa, M (EN)
Filippas, T (EN)
Tentori, G (EN)
Fabjan, CW (EN)
Bilokon, H (EN)
Valdata, M (EN)
Viehhauser, G (EN)
Esposito, B (EN)
Nisati, A (EN)
Klempt, W (EN)
Bagnaia, P (EN)
Ciapetti, G (EN)
Barberio, E (EN)
Tumakov, V (EN)
Beker, H (EN)
Curatolo, M (EN)
Goryatchev, V (EN)
Kirsanov, M (EN)
Kobayashi, T (EN)
Liguori, D (EN)
Mashimo, T (EN)
Dris, M (EN)
Teodoli, A (EN)
Vovenko, AS (EN)
Komamiya, S (EN)
Bozhko, N (EN)
Gazis, E (EN)
Kojine, A (EN)
Pontecorvo, L (EN)
Susinno, G (EN)

N/A (EN)

Recent results from test measurements with cosmic rays of jet-cell chamber prototypes, developed and studied for the μ detector of the ATLAS apparatus, are reported. © 1995. (EN)

journalArticle

Cosmic Ray (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A (EN)

1995


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.