δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA remark on the excess of Hadamard matrices (EN)

Koukouvinos, C (EN)

N/A (EN)

In this note we improve the excess of Hadamard matrices of order 2(4(k) + 1)4(k). We show that sigma(2(4(k) + 1)4(k)) greater than or equal to 43(4(k) + 1)2(4k-4) for each positive integer k. (EN)

journalArticle

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Utilitas Mathematica (EN)

1996


UTIL MATH PUBL INC (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.