δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAn atlas of the wave-energy resource in Europe (EN)

Cavaleri, L (EN)
Oliveira-Pires, H (EN)
Athanassoulis, GA (EN)
Barstow, S (EN)
Pontes, MT (EN)
Holmes, B (EN)
Mollison, D (EN)

N/A (EN)

An atlas of the European offshore wave energy resource, being developed within the scope of a European R&D program, includes the characterization of the offshore resource for the Atlantic and Mediterranean coasts of Europe in addition to providing wave-energy and wave-climate statistics that are of interest to other users of the ocean. The wave data used for compiling the Atlas come from the numerical wind-wave model WAM, implemented in the routine operation of the European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF), in addition to directional wave measurements from the Norwegian offshore waters. (EN)

journalArticle

Water waves (EN)
Wave power (EN)
wave climate (EN)
Data acquisition (EN)
Mathematical models (EN)
Wind power (EN)
wave energy (EN)
Wave Energy (EN)
Statistics (EN)
Wave energy conversion (EN)
Wave energy resources (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering (EN)

1996


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.