δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοHigh spin structures in Hg-194 (EN)

Dagnall, PJ (EN)
Vlastou, R (EN)
Gale, SJ (EN)
Twin, PJ (EN)
Fallon, P (EN)
Cullen, DM (EN)
Hauschild, K (EN)
Kossionides, S (EN)
Clark, RM (EN)
Wadsworth, R (EN)
Harissopulos, S (EN)
Fotiades, N (EN)
SharpeySchafer, JF (EN)
Paul, ES (EN)
Joyce, CW (EN)
Riley, MA (EN)
Kalfas, CA (EN)
Serris, M (EN)
Jones, PM (EN)
Papadopoulos, CT (EN)
Forsyth, PD (EN)
Simpson, J (EN)
Beausang, CW (EN)

N/A (EN)

High spin states in the isotope Hg-194 were populated using the Nd-150 (Ca-48,4n) reaction at a beam energy of 213 MeV. The analysis of gamma-gamma coincidences has revealed two new structures at excitation energies above 6 MeV and at moderate spin. The two structures are a manifestation of the deviation of nucleus from the collective rotation which dominates its lower excitation behaviour. A comparison with similar structures in the neighbouring Hg isotopes is also attempted. (EN)

journalArticle

COLLECTIVE OBLATE (EN)
NUCLEI (EN)
DIPOLE ROTATIONAL BANDS (EN)
1ST OBSERVATION (EN)
PB-196 (EN)
High Spin (EN)
REGION (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK A-HADRONS AND NUCLEI (EN)

1996


SPRINGER VERLAG (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.