δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMultichannel Multiple Queue Protocols (EN)

Sykas, ED (EN)
Pountourakis, IE (EN)

N/A (EN)

Two protocols suitable for random multiple access packet broadcast in a multichannel communication system are proposed and analyzed. Broadcast channels are classified as retransmission channels devoted in collision resolution of busy stations and as contention channels for the access of free stations. The proposed protocols differ in the way that a busy station is allocated to a retransmission channel for collision resolution. Analytic Markovian models are developed so as to evaluate the system performance in terms of throughput and delay. The performance of multichannel systems is compared with the single channel system. Numerical results show performance improvement under heavy load. (EN)

journalArticle

Packet networks (EN)
Communication channels (information theory) (EN)
Multichannel multiple queue protocols (EN)
Network protocols (EN)
Markov processes (EN)
Broadcast channels (EN)
Radio transmission (EN)
Random access storage (EN)
Queueing theory (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

European Transactions on Telecommunications (EN)

1996


ASSN ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.