δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe ratio 2?/T C in Eliashberg theory (EN)

Combescot, R (EN)
Varelogiannis, G (EN)

N/A (EN)

We study in general terms the ratio2Δ/TC within Eliashberg theory of superconductivity. We point out that, in the calculation of2Δ/Tc, it is possible to replace in a systematic and explicit way any boson spectrum by a two Einstein peak spectrum, without changing the result by more than a few percent. This allows to reduce the general problem to a 4 (EN)

journalArticle

Superconductors (EN)
Numerical Calculation (EN)
Spectrum (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Journal of Low Temperature Physics (EN)

1996


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.