Αξιολόγηση μεθόδου υπολογισμού τυρβώδους ροής γύρω από υδροτομές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση μεθόδου υπολογισμού τυρβώδους ροής γύρω από υδροτομές (EL)

Κατσαρίδης, Παρασκευάς Ι. (EL)
Katsaridis, Paraskeyas I. (EN)

N/A (EN)

bachelorThesis

Hydrofoils (EN)
Computational fluid dynamics (EN)
Συντελεστής άνωσης (EN)
Υδροτομές (EN)
Transition of flow (EN)
Turbulence model (EN)
Μετάβαση ροής (EN)
Υπολογιστική ρευστομηχανική (EN)
Μοντέλο τύρβης k-ω-SST (EN)
k-ω-SST (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

1970-01-01


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.