δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοMeteorological Drought Effect on Sediment Yield (EN)

Giakoumakis, SG (EN)
Tsakiris, GP (EN)

N/A (EN)

This study introduces a continuous simulation model dealing with the reconnaissance estimation of sediment yield from a hydrological basin. Based on this model, historical precipitation data of the Mornos River Basin in western Greece, were analyzed. The analysis allowed to establish a relationship between meteorological drought and sediment yield through a dimensionless erosion index. It was indicated that, for the historical precipitation series considered, sediment yield estimations were higher during the wet period following a period of drought. (EN)

journalArticle

Precipitation (meteorology) (EN)
Erosion index (EN)
Soil erosion (EN)
Computer simulation (EN)
Hydrological basin (EN)
river basin (EN)
Sediments (EN)
Meteorological drought (EN)
sediment yield (EN)
drought (EN)
precipitation data (EN)
Sediment yield (EN)
Mathematical models (EN)
Drought (EN)
soil erosion (EN)
Historical precipitation analysis (EN)
Erosion (EN)
Greece, Mornos River Basin (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)

Water Resources Management (EN)

1997


N/A (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.